Επιτρέπεται ο καθαρισμός και η χρέωσή του στο κατάλυμά μου;

Τελευταία Ανανέωση: 20/05/2022

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τον Ν.5073/2023, πάτα εδώ

Επιτρέπεται ο καθαρισμός και η χρέωσή του στο κατάλυμά μου

Σύντομη απάντηση:

Επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο καθαρισμός γίνεται πριν ή μετά από κάθε κράτηση και όχι κατά τη διάρκεια της.

 

Πιο αναλυτικά:

Ο καθαρισμός στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ένα θέμα που τίθεται συχνά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τι γίνεται με το θέμα καθαρισμού στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Από την ελληνική νομοθεσία γίνεται σαφές ότι στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, κατά την διάρκεια παραμονής του μισθωτή στο κατάλυμα, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, καθώς η παροχή υπηρεσιών συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην εγκύκλιο 2141/2019 της ΑΑΔΕ «Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» και συγκεκριμένα στην παράγραφο 10, διαβάζουμε τα εξής:

«Το εισόδημα που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαμονής του μισθωτή στο «Ακίνητο» (πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων) συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ η παροχή υπηρεσιών κατά την εναλλαγή των μισθωτών στο «Ακίνητο», ήτοι, όταν το «Ακίνητο» παραμένει κενό, δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα για φορολογικούς σκοπούς (για παράδειγμα, η καθαριότητα στο ακίνητο μετά την αναχώρηση ενός μισθωτή και πριν την άφιξη ενός άλλου). Τονίζεται, ότι η απλή παροχή – διάθεση κλινοσκεπασμάτων δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, ενώ η περίπτωση της αλλαγής κλινοσκεπασμάτων κατά την διάρκεια διαμονής του μισθωτή στο «Ακίνητο» συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.»

Από την εγκύκλιο, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός κατά την διάρκεια παραμονής ενός μισθωτή στο κατάλυμα μας (καθώς αυτό συνιστά παροχή υπηρεσίας) ενώ ο καθαρισμός του καταλύματος μεταξύ δύο διαφορετικών κρατήσεων δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επίσης, όσο αφορά την παροχή κλινοσκεπασμάτων, η οποία επιτρέπεται στη βραχυχρόνια μίσθωση, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η διάθεση τους στον μισθωτή (επισκέπτη) του καταλύματός μας… ΧΩΡΙΣ όμως να παρέχεται η υπηρεσία αλλαγής τους κατά την διάρκεια της μίσθωσης/κράτησης. Μπορούμε, συνεπώς, είτε να αφήνουμε κάποια επιπλέον σετ στο κατάλυμα, είτε να δίνουμε καθαρά και να παίρνουμε τα χρησιμοποιημένα, μετά από συνεννόηση με τον επισκέπτη ανά τακτά διαστήματα.

Η χρέωση του καθαρισμού

Σχετικά με την χρέωση του καθαρισμού, στην ίδια εγκύκλιο (2141/2019) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 διαβάζουμε τα εξής:

«Το εισόδημα του άρθρου 39Α του ν.4172/2013 (Α΄167) που αποκτάται από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες συνίσταται στο συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή στο συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης που κατά περίπτωση καταβάλει ο μισθωτής. Στο συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που βαρύνουν τον εκμισθωτή και μετακυλίονται μέσω του μισθώματος στον μισθωτή ή αναγράφονται διακριτά πέραν του μισθώματος (για παράδειγμα, τυχόν προμήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας που βαρύνει τον εκμισθωτή, δαπάνες καθαριότητας πριν την άφιξη του μισθωτή στο ακίνητο, τυχόν χρεώσεις για χρήση κλιματιστικού, ηλεκτρικού ρεύματος, wi-fi κ.λπ.)»

 

Συνεπώς, στο συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα, το οποίο αποτελεί το εισόδημα μας στη βραχυχρόνια μίσθωση και το οποίο δηλώνουμε προς φορολόγηση στην ΑΑΔΕ, περιλαμβάνουμε ΚΑΙ την δαπάνη της καθαριότητας. Διευκρινίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι αναφερόμαστε στον καθαρισμό που γίνεται άπαξ, πριν την άφιξη του επισκέπτη. Η χρέωση, αυτή, του καθαρισμού μπορεί να γίνεται διακριτά, στο σχετικό πεδίο των πλατφορμών, αρκεί να συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δηλωθέν μίσθωμα.

 

Διάβασε ακόμη: Μπορώ να νοικιάσω τμηματικά το κατάλυμά μου;

Search

Recently Viewed Articles