Όροι Χρήσης

 1. Οι ακόλουθοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (“Όροι”) χαρακτηρίζουν την παροχή υπηρεσιών προς εσάς από την εταιρεία Hosthub, καθόλη τη διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες για 30 ημέρες, μετά τις οποίες χρεώνεται σύμφωνα με την τιμολογιακή μας πολιτική η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: www.hosthub.com/el/pricing. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών μπορεί να ενημερώνονται περιστασιακά από εμάς χωρίς να ενημερώνεστε. Αυτή η σελίδα (www.hosthub.com/el/tos) θα περιέχει πάντα την τελευταία έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Εκτός από τους όρους που βρίσκονται στην προηγούμενη διεύθυνση URL, όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες που ανήκουν ή παρέχονται από την Hosthub, και εσείς και η Hosthub θα υπόκειστε σε κάθε αναρτώμενη οδηγία ή κανονισμό που ισχύουν για τέτοιου είδους υπηρεσίες, οι οποίες ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς. Όλες αυτές οι οδηγίες ή κανονισμοί ενσωματώνονται δια του παρόντος με παραπομπή στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η Hosthub ενδέχεται να παρέχει άλλες υπηρεσίες οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, θα γίνεται ρητή αναφορά σε κάθε διαφορετικό έγγραφο Όρων Παροχής Υπηρεσιών.
 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Η Hosthub βοηθά τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές παραθεριστικών ακινήτων και βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης να συγχρονίζουν τα ημερολόγια κρατήσεων ανάμεσα στα κανάλια (προωθητικοί ιστότοποι) στα οποία έχουν καταχωρήσει τις ιδιοκτησίες τους (π.χ. Airbnb, Homeaway, Booking.com, Tripadvisor, κτλ.). Η “Υπηρεσία” περιλαμβάνει (a) τον ιστότοπο της Hosthub www.hosthub.com (b) τη διαδικτυακή εφαρμογή https://app.hosthub.com, και κάθε εργαλείο, υπηρεσίες και περιεχόμενο το οποίο παρέχεται μέσω του ιστότοπου και της διαδικτυακής εφαρμογής της Hosthub. Κάθε νέο χαρακτηριστικό που προστίθεται ή επεκτείνει την Υπηρεσία υπόκειται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ HOSTHUB
  1. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας μπορεί να λαμβάνετε κάποια επικοινωνία από την Hosthub, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών, διαχειριστικά μηνύματα και αυτή η επικοινωνία θεωρείται κομμάτι της ιδιότητας του μέλους της Hosthub. Σε βαθμό που είναι λογικά εφικτό, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων: ένα παράδειγμα περίπτωσης αποστολής μηνύματος θα ήταν για να σας ανακοινώσουμε μια προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας για λόγους αναβάθμισης ή άλλους.
 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά, οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά τα οποία επεκτείνουν ή ενισχύουν την τρέχουσα Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου και της έκδοσης των νέων χαρακτηριστικών της Hosthub , θα υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία προσφέρεται “ΩΣ ΕΧΕΙ” και ότι η Hosthub δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή, διαγραφή, λανθασμένη παράδοση ή αποτυχία να αποθηκευτούν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις του χρήστη, επικοινωνιακές ή εξατομικευμένες. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στην Υπηρεσία και αυτή η πρόσβαση μπορεί να συνεπάγεται αμοιβές τρίτων προσώπων (όπως παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου ή χρονοχρεώσεις). Είστε υπεύθυνοι για αυτά τα τέλη, συμπεριλαμβανομένου και των τελών που σχετίζονται με την προβολή ή παράδοση της Υπηρεσίας μας. Επιπλέον, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε και είστε υπεύθυνοι για όλο τον εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στην Υπηρεσία. Η αδυναμία της Hosthub να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα αποτελεί αποποίηση αυτού του δικαιώματος. Αναγνωρίζετε ότι οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν ένα συμβόλαιο μεταξύ εσάς και της Hosthub Inc, παρόλο που είναι ηλεκτρονικό και δεν έχει υπογραφεί φυσικά, και διέπει την χρήση της Υπηρεσία και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ Εσάς και της Hosthub.
 5. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
  Έν όψει της χρήσης της Υπηρεσίας, δηλώνετε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία ώστε να συνάψετε ένα δεσμευτικό συμβόλαιο και δεν αποτελείτε άτομο στο οποίο απαγορεύεται η λήψη υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλης εφαρμοστέας δικαιοδοσίας. Επίσης συμφωνείτε να (α) παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως σας υποδεικνύει ή φόρμα εγγραφής της Υπηρεσίας ( “Δεδομένα Εγγραφής”) και (β) συντηρείτε και ανανεώνετε άμεσα τα Δεδομένα Εγγραφής ώστε να τα κρατάτε αληθή, ακριβή, πρόσφατα και πλήρη. Εάν δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή οποία είναι αναληθή, ανακριβή, μη πρόσφατη ή ελλιπή, ή Hosthub έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, η Hosthub έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει τον λογαριασμό σας και να αρνηθεί όλη την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής). Επιπλέον, δια του παρόντος δηλώνετε ότι είστε είτε ο ιδιοκτήτης κάθε ιδιοκτησίας που προσθέτετε στην Υπηρεσία ή ένας δεόντως εξουσιοδοτημένος διαχειριστής και ότι διατηρείτε όλες τις απαραίτητες άδειες για να διαχειρίζεστε τις ιδιoκτησίες τις οποίες προσθέτετε στην Υπηρεσία μας.
 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ HOSTHUB
  Τα δεδομένα των Λογαριασμών και άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ολόκληρη την πολιτική απορρήτου www.hosthub.com/el/privacy. Κατανοείτε ότι με τη χρήση της Υπηρεσίας συναινείτε με τη συλλογή και χρήση (όπως ορίζεται στη Πολιτική Απορρήτου) αυτής της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου της μεταφοράς της πληροφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες για αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση από την Hosthub και τις συνδεόμενες επιχειρήσεις.
 7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  1. Κατά την εγγραφή σας θα εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να χρησιμοποιηθεί σαν όνομα χρήστη (username) και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε ένα κωδικό πρόσβασης (password). Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλη τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα με τον κωδικό πρόσβασης και τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να (α) ενημερώνετε αμέσως την Hosthub για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας ή του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας και (β) βεβαιώνεστε ότι εξέρχεστε από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε επίσκεψης. Η Hosthub δεν μπορεί να φέρει και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές η απώλειες που απορρέουν από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με αυτή την Ενότητα
  2. Αναγνωρίζετε, συναινείτε και συμφωνείτε ότι η Hosthub μπορεί να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και το Περιεχόμενο, εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή πιστεύει καλή τη πίστει ότι η διατήρηση πρόσβασης ή δημοσιοποίηση είναι εύλογα αναγκαίες για: (α) τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία (β) την επιβολή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών (γ) την ανταπόκριση στα αιτήματα σας για την εξυπηρέτηση πελατών ή (δ) την προστασία των δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας ή προσωπικής ασφάλειας της Hosthub, των χρηστών της και του κοινού. Κατανοείτε ότι η τεχνική επεξεργασία και η μετάδοση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Περιεχομένου σας, μπορεί να περιλαμβάνει (α) μετάδοση σε διάφορα δίκτυα, και (β) αλλαγές για να συμμορφωθεί και να προσαρμοστεί στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή των συσκευών. Κατανοείτε ότι η Υπηρεσία και το ενσωματωμένο στην Υπηρεσία λογισμικό μπορεί να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία ασφάλειας τα οποία επιτρέπουν στο ψηφιακό υλικό να προστατεύεται και ότι η χρήση αυτού του υλικού υπόκειται στους κανονισμούς χρήσης όπως ορίζονται από την Hosthub και/ή τους παρόχους περιεχομένου οι οποίοι παρέχουν περιεχόμενο στην Υπηρεσία. Δεν μπορείτε να επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να αναιρέσετε κανέναν από τους κανονισμούς χρήσης που είναι ενσωματωμένοι στην Υπηρεσία. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή, δημοσίευση, περαιτέρω διανομή ή δημόσια έκθεση του υλικού το οποίο παρέχεται από την Υπηρεσία, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, απαγορεύεται αυστηρά.
 8. ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ
  Κατανοείτε ότι για να μπορεί η Hosthub να παρέχει την Υπηρεσία πρέπει να δώσετε στην Hosthub τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη/κωδικός) που χρησιμοποιείτε σε κάθε κανάλι όπου επιθυμείτε να συγχρονίσετε τις κρατήσεις. Αυτή η πληροφορία αποθηκεύεται σε ασφαλείς διακομιστές της Hosthub και ιδιαίτερα ο κωδικός πρόσβασης:
  * Αποθηκεύεται κρυπτογραφημένος
  * Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση χωρίς κρυπτογράφηση
  * Δεν θα κοινοποιηθεί ποτέ σε κανένα τρίτο μέρος, κρυπτογραφημένος ή χωρίς κρυπτογράφηση, εκτός από το συγκεκριμένο κανάλι στο οποίο ανήκει. Η Hosthub θα χρησιμοποιήσει αυτά τα διαπιστευτήρια για να συνδεθεί με το λογαριασμό σας σε αυτά τα κανάλια και να διενεργήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να κρατήσει όλα σας τα ημερολόγια συγχρονισμένα στο γρηγορότερο δυνατό χρόνο. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων :
  * Ανάγνωση και επεξεργασία του ημερολογίου σας σε κάθε κανάλι
  * Προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας
  * Προσθήκη νέων χρηστών (co-hosts)
 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ
  Η Hosthub εγγυάται ότι τα ημερολόγια σας σε όλα τα ενεργά κανάλια θα είναι πάντα σωστά συγχρονισμένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, σε περίπτωση που η ανεπιτυχής ενημέρωση έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουγηθεί διπλοκράτηση, θα αναλάβουμε κάθε επιπρόσθετο κόστος που σχετίζονται με την απαραίτητη μετεγκατάσταση του πελάτη σας μέχρι του ποσού των $500 USD, εφόσον έχετε δώσει όλα τα τιμολόγια σχετικά με την μετεγκατάσταση από τις αντίστοιχες πηγές τους. Για να σας προσφέρουμε αυτή την εγγύηση είναι απαραίτητο να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχετε συνδέσει το κατάλυμά σας με την σωστή καταχώρηση για κάθε ενεργό σας κανάλια
  2. Να μην υπάρχουν ical συνδέσεις σε κανένα από τα κανάλια σας προς ή από άλλα κανάλια (εκτός από αυτά που προστέθηκαν από την Hosthub)
  3. Τα ημερολόγια σας να ήταν πλήρως συγχρονισμένα την ημέρα που ενεργοποιήσατε τις υπηρεσίες μας για την εκμίσθωση σας
  4. Να μπλοκάρετε ημερομηνίες μόνο στη Hosthub και όχι σε κάποιο άλλο από τα κανάλια σας απ’ ευθείας
  5. Κάθε φορά που προσθέτετε μια νέα καταχώρηση σε κάποιο κανάλι είναι απαραίτητο να την προσθέτετε και στην Hosthub
  6. Εάν ποτέ αλλάξετε τα διαπιστευτήρια σας σε οποιοδήποτε από τα κανάλια σας είναι απαραίτητο να τα ενημερώσετε και στις ρυθμίσεις της Hosthub
  7. Να μην έχετε αφαιρέσει τους αριθμούς τηλεφώνου μας από τις ρυθμίσεις των καναλιών σας
  8. Αν έχουμε προσθέσει το λογαριασμό μας σαν co-host στο προφίλ σας, να μην τον έχετε αφαιρέσει
 10. ΔΙΑΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ HOSTHUB
  Όταν εγγράφεστε στην Hosthub, αναγνωρίζετε ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Hosthub για να στέλνετε ηλεκτρονική επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερωτήματα αναζήτησης, αναφόρτωση φωτογραφιών και αρχείων στην Hosthub, και άλλες δραστηριότητες στο Διαδίκτυο), θα προκαλείτε την αποστολή επικοινωνίας μέσω των δικτύων υπολογιστών της Hosthub, τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς συντάσσεται το παρόν. Σαν αποτέλεσμα και επίσης σαν αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής δικτύου της Hosthub και των επιχειρηματικών πρακτικών της και τη φύση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακόμα και επικοινωνίες οι οποίες φαίνονται να είναι ενδοπολιτειακές μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα τη μετάδοση διαπολιτειακώνν επικοινωνιών ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε φυσικά την στιγμή της μετάδοσης. Συνεπώς, συμφωνόντας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι η χρηση της υπηρεσίας έχει ως αποτέλεσμα διαπολιτειακές μεταδόσεις δεδομένων
 11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΣΗ
  Αναγνωρίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του Διαδικτύου, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την online διαγωγή και το αποδεκτό περιεχόμενο. Ειδικότερα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά με τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την χώρα στην οποία διαμένετε.
 12. ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
  Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Hosthub και τις θυγατρικές της, τις συνδεόμενες επιχειρήσεις, του αξιωματούχους, τους αντιπρόσωπους, υπαλλήλους, συνεργάτες και δικαιοπάροχους, από κάθε αξίωση και απαίτηση, συμπεριλαμβανομένου και εύλογων αμοιβών δικηγόρων, οι οποίες πραγματοποιούνται από τρίτους εξαιτίας θεμάτων που προκύπτουν από το Περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε, μεταδίδετε ή κάνετε διαθέσιμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέσω της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας, τη σύνδεση σας στην Υπηρεσία, την παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή την παραβίαση εκ μέρους σας των δικαιωμάτων άλλων.
 13. ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, δημιουργείτε διπλότυπα, αντιγράφετε, πωλείτε, εμπορεύεστε, μεταπωλείτε ή εκμεταλεύεστε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε κομμάτι της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου και των πληροφοριών σας εισόδου στη Hosthub), χρήση της Υπηρεσίας, ή πρόσβαση στην Υπηρεσία.
 14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Η Hosthub διατηρεί κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η Hosthub δεν θα φέρει καμμία ευθύνη προς εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.
 15. ΛΗΞΗ
  Συμφωνείτε ότι η Hosthub μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει άμεσα τον λογαριασμό σας στην Hosthub και την πρόσβαση στην Υπηρεσία. Αιτίες για τέτοιου είδους τερματισμό αποτελούν, μεταξύ άλλων (α) παραβιάσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή άλλων ενσωματωμένων συμφωνιών ή οδηγιών, (β) αιτήματα από αρχές επιβολής νόμου ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, (γ) ένα αίτημα από εσάς (προσωπική πρωτοβουλία διαγραφής λογαριασμού), (δ) διακοπή ή τροποποίηση του υλικού προς την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής), (ε) απρόοπτα τεχνικά ή σε σχέση με την ασφάλεια θέματα, (στ) παρατεταμένες περίοδοι αδράνειας (ζ) εμπλοκή σας σε ανέντιμες ή παράνομες δραστηριότητες, και/ή (η) μη πληρωμή οφειλών σας προς την Υπηρεσία.
 16. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
  Κατανοείτε και συμφωνείτε ρητώς ότι:

  1. Η χρήση της Υπηρεσίας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”. Η HOSTHUB και οι θυγατρικές της, οι συνδεόμενες επιχειρήσεις, αξιωματούχοι, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και δικαιοπάροχοι ρητώς αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις κάθε είδους, είτε ρητά είναι υποδηλούμενα, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων, υποδηλούμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό και μη-παραβίασης.
  2. Η HOSTHUB  και οι θυγατρικές της, οι συνδεόμενες επιχειρήσεις, αξιωματούχοι, υπάλληλοι, αντιπροσώποι και δικαιοπάροχοι δεν εγγυούνται ότι (i) η Υπηρεσία θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, (ii) η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλή και απαλλαγμένη από σφάλματα, (iii) Τα ληφθέντα αποτελέσματα από την χρήση της Υπηρεσίας είναι ακριβή ή αξιόπιστα, (iv) η ποιότητα, υπηρεσίες, πληροφόρηση ή άλλα υλικά τα οποία έχουν αγοραστεί ή έχουν ληφθεί από εσάς μέσω της υπηρεσίας θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, και (v) ότι κάθε σφάλμα στο λογισμικό θα διορθώνεται.
  3. Οποιοδήποτε υλικό το οποίο καταφορτώνεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο λαμβάνεται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, είναι προσβάσιμο κατά την κρίση σας και με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων η οποία είναι το αποτέλεσμα από τη λήψη τέτοιου είδους υλικού.
  4. Καμία συμβουλή ή πληροφόρηση, είτε προφορική είτε γραπτή, την οποία παίρνετε από την HOSTHUB ή δια μέσω ή από την Υπηρεσία δεν καθιστά εγγύηση, ή οποία δεν αναφέρεται ρητά στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
 17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Κατανοείτε και συμφωνείτε ρητά ότι η HOSTHUB και οι θυγατρικές της, οι συνδεόμενες επιχειρήσεις, αξιωματούχοι, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι προς εσάς για οποιαδήποτε, άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, επακόλουθη ή υποδειγματική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων, αποζημιώσεων για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, απώλειας δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμα και εάν έχετε συμβουλευτεί την HOSTHUB για την πιθανότητα τέτοιων αποζημιώσεων), που απορρέουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας, (ii) το κόστος προμήθειας των αντικαταστηθέντων αγαθών και υπηρεσιών το οποίο απορρέει από οπoιοδήποτε, αγαθό, δεδομένο, πληροφορία ή υπηρεσία που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν ή από μηνύματα τα οποία ελήφθησαν ή από συναλλαγές που διενεργήθηκαν δια μέσω ή από την Υπηρεσία, (iii) τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση της μετάδοσης σας ή των δεδομένων,(iv) τις δηλώσεις ή διαγωγή τρίτων προσώπων προς την Υπηρεσία, (v) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την Υπηρεσία.
 18. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
  Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση συγκεκριμένων εγγυήσεων ή τον περιορισμό ή την εξαίρεση της ευθύνης από συμπτωματικές ή επακόλουθες αποζημιώσεις. Συνεπώς κάποιοι από τους ανωτέρω περιορισμούς των τμημάτων 17 και 18 μπορεί να μην ισχύουν
 19. ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
  Συμφωνείτε ότι, εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ότι δεν θα υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι σε αυτή τη συμφωνία.
 20. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Η Hosthub μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου και αυτών σχετικά με αλλαγές των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, με ηλεκτρονικό μήνυμα, στον ιστότοπο της Hosthub ή με αναρτήσεις στην Υπηρεσία της Hosthub.
 21. Οι χρήστες του λογισμικού και των υπηρεσιών της HOSTHUB συμφωνούν ότι δεν θα παραβιάσουν κανένα νόμο συμπεριλαμβανομένου των νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια χρήσης του λογισμικού και των υπηρεσιών της HOSTHUB , και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μη αναφόρτωση αρχείων για τα οποία δεν έχουν τα πνευματικά δικαιώματα ή την άδεια από τον πνευματικό δικαιούχο.