Σεμινάριo στo κέντρο της Αθήνας – Ευχαριστούμε!

Η συμμετοχή σου καταχωρήθηκε με επιτυχία.
Θα σε περιμένουμε την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024,

στο Triaena Business Center (Λεωφόρος Μεσογείων 15, 115 26),
στην αίθουσα Athena.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Καλές κρατήσεις!
H ομάδα της Hosthub