Συγχρονισμός Τιμών

Με το συγχρονισμό τιμών της Hosthub, μπορείς να χρησιμοποιείς και να διαχειρίζεσαι πολλαπλά rate plans για κάθε κανάλι. Θέτεις τις τιμές της επιλογής σου στη Hosthub και το σύστημά μας θα τις στείλει αυτόματα στα κανάλια.

Default settings

Διαχείριση Τιμών

Μπορείς να θέσεις τις τιμές για κάθε ακίνητο ξεχωριστά 

  • Weekday/Weekend rate
  • Extra fee per person
  • Minimum/maximum length of stay

Το σύστημά μας στέλνει αυτόματα τις τιμές στην Airbnb, Booking.com, Vrbo, WordPress ιστοσελίδα απευθείας κρατήσεων & Expedia.

Οι τιμές αλλάζουν δυναμικά ανάλογα με την προμήθεια του κάθε καναλιού και έτσι υπολογίζεται η τελική τιμή που θα πληρώσουν οι επισκέπτες.

Exceptions/Εξαιρέσεις

Μπορείς να θέσεις διαφορετικές τιμές και πολιτικές για κάθε ακίνητο, για συγκεκριμένες ημέρες και περιόδους ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Μπορείς να δείς, να επεξεργαστείς και να διαγράψεις όλα τα exceptions από το ημερολόγιο. Οι τιμές των exceptions που διαγράφονται θα περνάνε αυτόματα στις κανονικές (default) τιμές. 👇

Διαχείριση Τιμών - Εξαιρέσεις

Tα exceptions θα στέλνονται αυτόματα σε όλα τα listings των καναλιών.

Καθορισμός Τιμών:  Δυναμικός ή Σταθερός

Μπορείς να επιλέξεις τις δυναμικές τιμές ή σταθερές τιμές. 

Δυναμικές τιμές: Επίλεξε δυναμικές τιμές εάν θέλεις να λαμβάνεις τα ίδια χρήματα για κάθε διανυκτέρευση ανεξάρτητα από το κανάλι που έγινε η κράτηση. Για παράδειγμα, αν θέλεις να λαμβάνεις $100 ανά διανυκτέρευση, θα προσαρμόσουμε αυτή την τιμή υπολογίζοντας τις προμήθειες κάθε καναλιού και θα στείλουμε την τιμή $103 στην Airbnb, $115 στη Booking .com και $118 στην Expedia.

Σταθερές τιμές: Επίλεξε σταθερές τιμές εάν θέλεις να εμφανίζεται η ίδια ακριβώς τιμή ανά διανυκτέρευση σε όλα τα κανάλια, αλλά το ποσό που θα λαμβάνεις θα είναι διαφορετικό ανάλογα με την προμήθεια του κάθε καναλιού.

Uptick ή downtick

Μπορείς να θέσεις ένα uptick ή downtick (από –95% έως +95%) για κάθε κανάλι που έχεις στο λογαριασμό σου.

Οι τιμές των καταλυμάτων σου αλλάζουν δυναμικά, αθροίζοντας την προμήθεια του κάθε καναλιού και το το up/downtick που έχεις θέσει, υπολογίζοντας έτσι την τελική τιμή που θα πληρώσουν οι επισκέπτες σας.

Διαχείριση Τιμών - Αυξομείωση Τιμής