Θέλω να ασχοληθώ με την βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά δεν έχω δικό μου κατάλυμα. Μπορώ να μισθώσω κάποιο, ώστε να το εκμεταλλευτώ;

Τελευταία Ανανέωση: 07/06/2022

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τον Ν.5073/2023, πάτα εδώ

Βραχυχρόνια μίσθωσηΣύντομη απάντηση:

Βεβαίως, μπορείς. Στη βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να διατεθεί κατάλυμα το οποίο έχουμε μισθώσει, αρκεί να μας έχει δοθεί το αντίστοιχο δικαίωμα.

 

Πιο αναλυτικά:

Τι ορίζει η νομοθεσία για τη βραχυχρόνια μίσθωση;

Διαχειριστής Ακινήτου δύναται να είναι:

α) ο κύριος του ακινήτου

β) ο επικαρπωτής

γ) ο υπεκμισθωτής

Άρα, όπως βλέπουμε στην περίπτωση (γ) δίνεται η δυνατότητα σε κάποιο πρόσωπο να υπεκμισθώσει ένα ακίνητο και να το εκμεταλλευθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση.

 

Ποια είναι η διαδικασία;

Ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) του ακινήτου συντάσσει  ηλεκτρονικό μισθωτήριο στο taxis (υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας)

Επιλέγει το πεδίο «επιτρέπει στο μισθωτή να εκμισθώνει το ακίνητο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βάσει του άρθρου 111, ν.4446/2016»

Απαραίτητο, για την σύνταξη του μισθωτηρίου, είναι το ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) του ακινήτου.

Ορίζεται το μίσθωμα, το οποίο πρέπει να είναι (ετησίως) τουλάχιστον το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Ο υπεκμισθωτής, αφού αποδεχθεί το μισθωτήριο, κάνει την καταχώριση του ακινήτου στην εφαρμογή του μητρώου βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΑΔΕ, με την ιδιότητα του «υπεκμισθωτή» και εκδίδει ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ακινήτου) ώστε να προχωρήσει στην εκμετάλλευση του στις ψηφιακές πλατφόρμες.

 

Σημειώνεται ότι:

  1. To μίσθωμα που καταβάλλεται από τον υπεκμισθωτή στον εκμισθωτή του ακινήτου υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου 3%, πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, δηλαδή 3,6% επί του μισθώματος.
  2. Το εισόδημα του υπεκμισθωτή από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ΔΕΝ επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου.
  3. Το μίσθωμα που καταβάλλεται από τον υπεκμισθωτή στον εκμισθωτή του ακινήτου, εκπίπτει από το φορολογηθέν εισόδημα του υπεκμισθωτή από βραχυχρόνιες μισθώσεις. (π.χ. αν ο υπεκμισθωτής έχει εισόδημα 6.000 € από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά έχει πληρώσει και 1.000 € για τη μίσθωση, στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το φορολογητέο του εισόδημα από μισθώματα θα είναι 5.000 €).
  4. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας του μισθωτηρίου, ο εκμισθωτής οφείλει να προβεί στην «λύση» του. Εφόσον τα δύο μέρη επιθυμούν την συνέχιση της υπεκμίσθωσης γίνεται νέο μισθωτήριο. Ο υπεκμισθωτής κάνει διακοπή στο προηγούμενο ΑΜΑ. Έπειτα προχωρά σε εκ νέου εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, και στην έκδοση νέου ΑΜΑ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότεροι του ενός Αριθμοί Μητρώου (ΑΜΑ) για το ακίνητο, κατά την διάρκεια του έτους, πρέπει να γίνει οριστικοποίηση του Πίνακα Συνδικαιούχων ΚΑΙ για τους ΑΜΑ οι οποίοι έχουν διακοπεί.

Διάβασε ακόμη: Μπορώ να ανεβάσω στο προφίλ μου στην Airbnb κατάλυμα που ανήκει σε άλλον;

Search

Recently Viewed Articles