Μπορώ να ανεβάσω στο προφίλ μου στην Airbnb κατάλυμα που ανήκει σε άλλον;

Τελευταία Ανανέωση: 24/05/2022

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τον Ν.5073/2023, πάτα εδώ

Μπορώ να ανεβάσω στο προφίλ μου στην Airbnb κατάλυμα που ανήκει σε άλλον?

Σύντομη απάντηση:

Όχι, δεν είναι σύννομο να αναρτήσει κάποιος στο προφίλ που διατηρεί στην Airbnb, κατάλυμα του οποίου δεν είναι δικαιούχος.

 

Πιο αναλυτικά:

Ανάρτηση καταλύματος από το προφίλ μη δικαιούχου, στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη και διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, πολλοί αποφάσισαν να στραφούν σε αυτή. Ιδιοκτήτες ακινήτων, λοιπόν, δημιούργησαν προφίλ στην Airbnb, όπου και ανάρτησαν το ή τα ακίνητα τους, ξεκινώντας να τα εκμισθώνουν.

Συναντάμε, όμως, και περιπτώσεις όπου στην πορεία υπάρχει η πρόθεση να διατεθεί στην βραχυχρόνια μίσθωση και κάποιο, ακόμη, ακίνητο της οικογένειας, το οποίο όμως δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη/δημιουργό του προφίλ (admin host) αλλά σε κάποιο άλλο μέλος. Μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να εκδόσει ΑΜΑ (αριθμό μητρώου ακινήτου) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αλλά να ανέβει στο υπάρχον προφίλ, το οποίο δεν του ανήκει;

Η απάντηση είναι «όχι»!

Αρνητική είναι η απάντηση, εν γένει, για όλες τις περιπτώσεις που κάποιος επιθυμεί να αναρτήσει στο προφίλ του ακίνητο του οποίου, κατά το νόμο, δεν είναι δικαιούχος του εισοδήματος του (πχ να δημιουργηθεί προφίλ από τρίτο άτομο λόγω μη εξοικείωσης του δικαιούχου με την ‘τεχνολογία’, να αναρτηθεί σε υπάρχον προφίλ και το κατάλυμα ενός συγγενή, φίλου κλπ, ώστε να εκμεταλλευτούμε τις υπάρχουσες κριτικές ή το superhost status κλπ).

 

Ποιος νομιμοποιείται για την ανάρτηση του καταλύματος στις πλατφόρμες;

Από την ΑΑΔΕ, στις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ και συγκεκριμένα στην ερώτηση 6, ορίζεται ότι:

«Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (στο εξής «Διαχειριστής Ακινήτου») είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη Βραχυχρόνια Μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου»

Άρα, γίνεται σαφές, ότι ο «διαχειριστής ακινήτου» είναι αυτός που νομιμοποιείται για την ανάρτηση του ακινήτου στις πλατφόρμες.

Ποιος, όμως, χαρακτηρίζεται ως διαχειριστής του ακινήτου; Διαβάζουμε, στο ίδιο ερώτημα, την εξής απάντηση:

Διαχειριστής Ακινήτου δύναται να είναι ο:

  1. κύριος του ακινήτου
  2. επικαρπωτής
  3. υπεκμισθωτής

Συνεπώς, ένα ακίνητο, για να το αναρτήσουμε στο προφίλ μας πρέπει είτε να μας ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, είτε να έχουμε την επικαρπία, είτε να είμαστε μισθωτής του ακινήτου με δικαίωμα υπεκμίσθωσης κι εκμετάλλευσης στις πλατφόρμες.

Τρίτος μπορεί να είναι διαχειριστής, και να προχωρήσει σε ανάρτηση στο προφίλ του ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις εξής περιπτώσεις:

  1. κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς
  2. εκκαθαριστής κληρονομιάς
  3. εκτελεστής διαθήκης
  4. σύνδικος πτώχευσης
  5. προσωρινός διαχειριστής
  6. μεσεγγυούχος
  7. επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση.

Συνεπώς, όταν έχουμε δημιουργήσει ένα προφίλ στην πλατφόρμα, το χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για την ανάρτηση των καταλυμάτων για τα οποία νομιμοποιούμαστε.

 

Διάβασε ακόμη: Πώς δηλώνονται τα έσοδα ενός καταλύματος Airbnb πολλών συνδικαιούχων;

Search

Recently Viewed Articles