Πώς δηλώνονται τα έσοδα ενός καταλύματος Airbnb πολλών συνδικαιούχων;

Τελευταία Ανανέωση: 27/04/2022

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τον Ν.5073/2023, πάτα εδώ

Πώς δηλώνονται τα έσοδα ενός καταλύματος Airbnb πολλών συνδικαιούχων

Σύντομη απάντηση:

Τα έσοδα ενός καταλύματος Airbnb πολλών συνδικαιούχων δηλώνονται μέσω του πίνακα συνδικαιούχων. Η οριστικοποίηση του πίνακα συνδικαιούχων γίνεται το πρώτο δίμηνο κάθε νέου έτους και είναι υποχρεωτική για όλους.

 

Πιο αναλυτικά:

“Είμαστε 2 αδέρφια συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου ενός καταλύματος Airbnb. Όμως μόνο ο ένας από τα 2 αδέρφια έχει προφίλ στην Airbnb και το διαχειρίζεται. Πως δηλώνονται τα έσοδα και για τους δύο;”

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ένα κατάλυμα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο όμως ανήκει σε περισσότερα του ενός ατόμου, εξ αδιαιρέτου ή και με συγκεκριμένο ποσοστό ιδιοκτησίας στον καθένα.

 

Τι κάνουμε, λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση;

  1. Αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο διαχειριστής του καταλύματος. (Ο διαχειριστής είναι αυτός που θα αναλάβει όλες τις κατά το νόμο διαδικασίες)
  2. Ο διαχειριστής κάνει την εγγραφή του ακινήτου στο μητρώο της ΑΑΔΕ και εκδίδει ΑΜΑ (Αριθμό Μητρώου Ακινήτου)
  3. Αναρτά το ακίνητο σε δικό του προφίλ στην πλατφόρμα
  4. Δηλώνει τις κρατήσεις, αφού πραγματοποιηθούν, κι ως τις 20 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης του επισκέπτη. Αν είναι πελάτης της Hosthub, τότε η καταχώριση των κρατήσεών του στο μητρώο της ΑΑΔΕ γίνεται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας μας.

Οι παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται από τον διαχειριστή του καταλύματος, με τους δικούς του κωδικούς του taxisnet. Τα εισοδήματα, όμως, δεν ανήκουν εξ ολοκλήρου στον διαχειριστή. Ο επιμερισμός, λοιπόν, των εισοδημάτων γίνεται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, την «Οριστικοποίηση του πίνακα συνδικαιούχων»

 

Πότε γίνεται η διαδικασία “Οριστικοποίησης του πίνακα συνδικαιούχων”;

Η διαδικασία αυτή γίνεται κάθε χρόνο, από την αρχή του νέου ημερολογιακού έτους κι ως το τέλος Φεβρουαρίου.

 

Πώς δηλώνονται τα έσοδα ενός καταλύματος Airbnb πολλών συνδικαιούχων;

Ο διαχειριστής, κι αφού έχει περάσει όλες τις κρατήσεις του προηγούμενου έτους (με ημερομηνία αναχώρησης ως και την 01/01 του νέου έτους) θα πρέπει:

  1. Να μπει στην εφαρμογή του μητρώου της ΑΑΔΕ, στον “Πίνακα Συνδικαιούχων”.
  2. Εκεί θα επιλέξει το ημερολογιακό έτος, θα προσθέσει τον/τους συνδικαιούχο/συνδικαιούχους με τα αντίστοιχα ΑΦΜ, καθώς και τα ποσοστά του καθενός.
  3. Θα ελέγξει ώστε τα ποσά του εισοδήματος να είναι σωστά και να συμφωνούν με το συνολικό μίσθωμα. Αν υπάρχει λάθος το διορθώνει.
  4. Και, τέλος, από τις “Ενέργειες” θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση του πίνακα συνδικαιούχων.

Με αυτόν τον τρόπο επιμερίζονται/δηλώνονται τα έσοδα ενός καταλύματος πολλών συνδικαιούχων.

 

Αν έχεις περισσότερα από ένα καταλύματα ίσως σε ενδιαφέρει και ο εξής οδηγός: ” Έχω δύο καταλύματα στην Airbnb ως ιδιώτης. Αξίζει να φτιάξω εταιρεία για να τα διαχειρίζομαι; “

Search

Recently Viewed Articles