Έχω δύο καταλύματα στην Airbnb ως ιδιώτης. Αξίζει να φτιάξω εταιρεία για να τα διαχειρίζομαι;

Τελευταία Ανανέωση: 18/04/2022

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τον Ν.5073/2023, πάτα εδώ

 Έχω δύο καταλύματα στην Airbnb ως ιδιώτης. Αξίζει η ίδρυση εταιρείας για τη διαχείριση τους.

Σύντομη απάντηση:

Η ίδρυση εταιρείας για τη διαχείριση δύο καταλυμάτων, εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος το οποίο αναμένεται από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Σε γενικές γραμμές, έχει νόημα για εισόδημα πάνω από 30.000 – 35.000 € , και υπό προϋποθέσεις.

 

Πιο αναλυτικά:

Αξίζει τελικά η ίδρυση εταιρείας για τη διαχείριση δύο καταλυμάτων στην Airbnb;

Ένα ερώτημα που τίθεται από αρκετούς οικοδεσπότες, και συνήθως αυτούς που διαχειρίζονται περισσότερα του ενός καταλύματος, είναι αν «αξίζει» η ίδρυση εταιρείας για τη διαχείριση των καταλυμάτων τους.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο παράγοντας που θα καθορίσει την απόφαση για το πόσο συμφέρουσα ή όχι θα ήταν η διαχείριση μέσω κάποιας εταιρικής  μορφής, σε αντίθεση με την διαχείριση ως ιδιώτης, δεν είναι ο αριθμός των καταλυμάτων, αλλά είναι το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

Πως γίνεται η φορολόγηση του εισοδήματος σε ιδιώτες;

Στους ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα),  η φορολόγηση του εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις, γίνεται βάσει της κλίμακας φορολόγησης εισοδημάτων από ακίνητα:

  • 15% για εισόδημα από 0 ως 12.000 €
  • 35% για εισόδημα από 12.001 € ως 35.000 €
  • 45% για εισόδημα από 35.001 € και πάνω

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις (που τυχόν υπάρχουν) συνυπολογίζονται και φορολογούνται αυτοτελώς. Αφότου αφαιρεθεί (από το σύστημα, χωρίς κάποια δική μας ενέργεια) το 5% των δηλωθέντων μισθωμάτων.

Αν, π.χ. ένα φυσικό πρόσωπο έχει εισόδημα 20.000 € από μισθώματα θα φορολογηθεί ως εξής:

  • 20.000 € – 5% = 19.000 €

Από τα 19.000 € τα 12.000 € θα φορολογηθούν με 15%, δηλαδή  ο φόρος θα είναι 1.800 €. Τα υπόλοιπα 7.000 € θα φορολοφηθούν με 35%, δηλαδή ο φόρος θα είναι 2.450 €. Σύνολο φόρου 4.250 €.

Πότε συμφέρει η ίδρυση εταιρείας για τη διαχείριση δύο τουλάχιστον καταλυμάτων;

Για να επανέλθουμε, λοιπόν, στο αρχικό μας ερώτημα η γενική άποψη (καθώς το ζητούμενο είναι η ευνοϊκότερη φορολόγηση σε συνδυασμό με το καθαρό κέρδος)  είναι ότι η ίδρυση εταιρείας συμφέρει σε περιπτώσεις που το εισόδημα υπερβαίνει τις 30.000-35.000 €.

Όμως επειδή:

  1. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική
  2. Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν το συνολικό φορολογικό προφίλ του κάθε προσώπου
  3. Η συμφέρουσα μορφή εταιρείας μπορεί να είναι διαφορετική ανά περίπτωση

Συστήνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος να εξετάζει το θέμα με την συνδρομή του λογιστή του, ώστε να μπορούν να συνυπολογιστούν όλες οι παράμετροι.

Τέλος, να σημειώσουμε, ότι όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο 2141/2109 παράγραφος 11 της ΑΑΔΕ, ατομικές επιχειρήσεις ΧΩΡΙΣ παροχή υπηρεσιών αντιμετωπίζονται φορολογικά όπως και τα φυσικά πρόσωπα, και συνεπώς δεν αποτελούν ιδεατή λύση.

 

Διάβασε ακόμη: Τι ποσό πρέπει να δηλώνετε στην ΑΑΔΕ από τις κρατήσεις μέσω Airbnb και άλλων καναλιών.

Search

Recently Viewed Articles