Αποκτήστε τον Channel Manager,
PMS & Website Builder της Hosthub
με επιδότηση 90%

Αποκτήστε τον Channel Manager, PMS & Website Builder της Hosthub με επιδότηση 90%

και Website Builder

Τι καλύπτει το Voucher;

Το ποσοστό επιδότησης είναι 90% επί της καθαρής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών

και καλύπτει το σύνολο των προϊόντων του Channel Manager & PMS της Hosthub,

καθώς και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση από την Oxygen Pelatologio.

Το ποσοστό επιδότησης είναι 90% επί της καθαρής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και καλύπτει το σύνολο των προϊόντων του Channel Manager & PMS της Hosthub, καθώς και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση από την Oxygen Pelatologio.

Δώρο από την Hosthub η υποβολή της αίτησης!

Αν θέλετε να κάνει την αίτησή σας και να την παρακολουθεί κάποιος σύμβουλος

από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΟΜΗ, η Hosthub θα καλύψει όλα τα έξοδα (αξίας 100€).

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.

Αν θέλετε να κάνει την αίτησή σας και να την παρακολουθεί κάποιος σύμβουλος απο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΟΜΗ, η Hosthub θα καλύψει όλα τα έξοδα (αξίας 100€). Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.

Αν δε θέλετε να αναλάβουμε εμείς την αίτηση σας, μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας και από εδώ.

Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2022

Άν δεν θέλετε να αναλάβουμε εμείς

την αίτηση σας, μπορείτε να την κάνετε

μόνοι σας και από εδώ.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι 31

Οκτωβρίου 2022

Δείτε πόσα θα κερδίσετε από την επιδότηση


10 Ακίνητα
(Ενδεικτικό πλήθος)

20 Ακίνητα
(Ενδεικτικό πλήθος)

30 Ακίνητα
(Ενδεικτικό πλήθος)

40 Ακίνητα
(Ενδεικτικό πλήθος)

Ετήσιες Μονάδες
Εργαζομένων

Κέρδος

Κέρδος

Κέρδος

Κέρδος

0,01 - 10 ΕΜΕ

Αρχικό κόστος:

Επιδότηση:

1.608 €

1.447 €

90%

2.688 €

1.800 €

67%

3.528 €

1.800 €

51%

4.128 €

1.800 €

44%

10 - 25 ΕΜΕ

Αρχικό κόστος:

Επιδότηση:

1.608 €

1.447 €

90%

2.688 €

2.419 €

90%

3.528 €

3.175 €

90%

4.128 €

3.715 €

90%

25 - 40 ΕΜΕ

Αρχικό κόστος:

Επιδότηση:

1.608 €

1.447 €

90%

2.688 €

2.419 €

90%

3.528 €

3.175 €

90%

4.128 €

3.715 €

90%

40 - 250 ΕΜΕ

Αρχικό κόστος:

Επιδότηση:

1.608 €

1.447 €

90%

2.688 €

2.419 €

90%

3.528 €

3.175 €

90%

4.128 €

3.715 €

90%

Αρχικό κόστος: Channel Manager, PMS για 1 χρόνο

Δοκιμάστε τη Hosthub δωρεάν για 14 μέρες ή κλείστε ένα demο για να

μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα καταλύματά σας εύκολα και αξιόπιστα

Δοκιμάστε τη Hosthub δωρεάν για 14

μέρες ή κλείστε ένα demο για να μάθετε

πώς να διαχειρίζεστε τα καταλύματά σας

εύκολα και αξιόπιστα