Aναβαθμίστε την επιχείρησή σας, με επιδότηση 90%

Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

 

Το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης, έχει σκοπό την ενίσχυση της ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας, μέσω επιταγών (vouchers). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν μέσω του προγράμματος να ενισχυθούν προκειμένου:

 • να εκσυγχρονίσουν την εμπορική, παραγωγική και διοικητική τους λειτουργία
 • να αναβαθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και συνεργάζονται και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας,
 • να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • να αυξήσουν το επίπεδο της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

αξιοποιώντας νέα ψηφιακά προϊόντά και υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες της Hosthub.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και  για τις οποίες συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί πριν την 01.01.2022
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία ΕΜΕ

 1.  0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
 2.  10 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
 3.  25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
 4.  40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

 

Channel Manager, PMS και Website Builder για οικοδεσπότες, με επιδότηση 90%

Η Hosthub ως εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος, σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε την τουριστική επιχείρησή σας αποκτώντας ετήσια, διετή ή τριετή συνδρομή αντίστοιχα στον Channel Manager & PMS της Ηοsthub και το Website Builder, με επιδότηση 90%. Μπορείτε να δείτε την τιμολογιακή πολιτική μας εδώ.

Το Channel Manager & PMS της Ηοsthub περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες και δυνατότητες:

 1. Συγχρονισμός διαθεσιμότητας και τιμών
 2. Αυτόματη Καταχώρηση κρατήσεων στο μητρώο της ΑΑΔΕ
 3. Αυτόματη τιμολόγηση με MyDATA
 4. Αυτοματοποιημένα Μηνύματα
 5. Διαχείριση Εξόδων και πολλά ακόμα

Το Website Builder περιλαμβάνει:

 1. Τη δημιουργία επαγγελματικής ιστοσελίδας για το κατάλυμά σας, διαμορφωμένη στις δικές σας ανάγκες
 2. Σύστημα απευθείας κρατήσεων
 3. Απευθείας εύκολες και γρήγορες πληρωμές από τις κρατήσεις που θα δέχεστε μέσω της ιστοσελίδας σας
 4. Συγχρονισμός της ιστοσελίδας με τα άλλα κανάλια σας
 5. Εκμάθηση του πως να χειρίζεστε την ιστοσελίδα σας από έναν ειδικό

 

Χρονική διάρκεια του προγράμματος

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τους δυνητικούς δικαιούχους, μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και η εξαργύρωση των vouchers μπορεί να γίνει έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

 

Ποσό επιδότησης

Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε αριθμό ΕΜΕ για το 2021 (συνολικός αριθμός απασχολούμενων στην επιχείρηση). Συγκεκριμένα:

 1. €900 – €1800
  ΕΜΕ 0,01 – 10
 2. €3.600 – €5.400
  ΕΜΕ 10 – 25
 3. €9.000 – €10.800
  ΕΜΕ 25 – 40
 4. €13.500 – €18.000
  ΕΜΕ 40 – 250

Δείτε πόσα θα κερδίσετε από την επιδότηση

Πίνακας κέρδους από την επιδότηση για τις υπηρεσίες της Hosthub

 

Aιτήσεις συμμετοχής

 

Η Hosthub αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων της υποβολής και της παρακολούθησης της αίτησης συμμετοχής (αξίας 100€) από σύμβουλο της Αναπτυξιακής Δομής.

 

Διαφορετικά, η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης αντλούνται αυτόματα από μητρώα του δημοσίου τομέα, είτε κατά τη στιγμή δημιουργίας της αίτησης, είτε σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο και πάντως, πριν την τελική βαθμολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων. Παράλληλα, ο χρήστης καταχωρεί τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που θα του ζητηθούν κατά περίπτωση.

 

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος παρακάτω για να αναλάβουμε με δική μας χρέωση την υποβολή της αίτησής σας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ

 

 

Μείνετε συγχρονισμένοι!

Γραφτείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ενημερώσεις

Search

Recently Viewed Articles