Μπορώ να νοικιάσω πάνω από 2 ακίνητα και για περισσότερο από 90 μέρες τον χρόνο;

Τελευταία Ανανέωση: 03/05/2022

Αν θέλεις να ενημερωθείς για τις αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τον Ν.5073/2023, πάτα εδώ

Μπορώ να νοικιάσω πάνω από 2 ακίνητα και περισσότερο από 90 μέρες τον χρόνο

Σύντομη απάντηση:

Ναι, μπορείς να νοικιάσεις πάνω από 2 ακίνητα και για περισσότερο από 90 μέρες τον χρόνο, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός:

  1. Στον αριθμό ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. που μπορεί να διατίθενται στη βραχυχρόνια μίσθωση
  2. Στις ημέρες ανά έτος
  3. Στο ύψος του εισοδήματος

 

Πιο αναλυτικά:

“Ένας γνωστός μου είπε ότι δεν μπορώ να νοικιάσω πάνω από 2 ακίνητα και για περισσότερο από 90 μέρες τον χρόνο. Ισχύει;”

Λέγεται, από κάποιους, ότι επιτρέπεται η εκμίσθωση δύο (2) μόνο ακινήτων ανά Α.Φ.Μ., ότι δεν επιτρέπεται να διατίθεται το ακίνητο για περισσότερες από ενενήντα (90) μέρες τον χρόνο (κάποιοι αναφέρουν ως όριο τις 120 ημέρες) και ότι το μέγιστο εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, ανά φορολογικό έτος, δεν μπορεί να υπερβεί τις 12.000 €.

Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν!

 

Τι περιορισμοί ισχύουν; Μπορώ τελικά, να νοικιάσω πάνω από 2 ακίνητα και για περισσότερο από 90 μέρες τον χρόνο;

Στις «Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις» περί βραχυχρόνιων μισθώσεων, στην εφαρμογή του Μητρώου της ΑΑΔΕ, και συγκεκριμένα στην ερώτηση 3, διαβάζουμε τα εξής:

“Ισχύουν άλλοι περιορισμοί έκτος από τη χρονική διάρκεια μίσθωσης μικρότερη του έτους και της αποκλειστικής παροχής κλινοσκεπασμάτων;”

Όχι, εκτός εάν τεθούν μελλοντικά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού όπως προβλέπεται στην παρ. 8 του άρ. 111 του ν.4446/2016, όπως ισχύει.»

Αν ανατρέξουμε και στο αναφερόμενο άρθρο του νόμου 4446/2016 θα διαβάσουμε τα εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

  1. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
  2. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων να μην υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.»

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του!

Αναφέρεται, λοιπόν, ότι οι εν λόγω περιορισμοί, ΑΝ συντρέχουν  λόγοι που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ γεωγραφικές περιοχές, ΜΠΟΡΟΥΝ να τεθούν σε ισχύ, με ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΥΑ) των τριών (3) αναφερομένων υπουργών. 

Τέτοια απόφαση (ΚΥΑ) δεν έχει υπάρξει, και συνεπώς, όπως διευκρινίζεται κι από την ίδια την ΑΑΔΕ στις «Συχνές Ερωτήσεις», δεν  ισχύουν άλλοι περιορισμοί έκτος από τη χρονική διάρκεια μίσθωσης μικρότερη του έτους και της αποκλειστικής παροχής κλινοσκεπασμάτων.

 

Διάβασε ακόμη: Έχω δύο καταλύματα στην Airbnb ως ιδιώτης. Αξίζει να φτιάξω εταιρεία για να τα διαχειρίζομαι;

Search

Recently Viewed Articles